Terranova dijetetika

Terranovina filozofija usmerena je na sveobuhvatnu brigu o zdravlju i dobrobiti čoveka, naučnim i istovremeno holističkim pristupom. Proizvodi sadrže namirnice bogate fitonutritijentima u kombinaciji sa naučno potvrđenim dodacima poput vitamina, minerala, enzima, koenzima i antioksidansa. Svaki proizvod sadrži svoj jedinstveni kompleks biljnih komponenti, nazvan Magnifood, koji je dizajniran za povećanje apsorpcije, raspodele, metaboličke aktivnosti i funkcije vitamina i minerala. Koriste se biljne komponente sušene smrzavanjem, jer su Istraživanja pokazala da metoda svežeg sušenja smrzavanjem čuva enzime u biljkama I njihovu aktivnost. Izbegavanjem dodatka bilo kakvih pomoćnih supstanci, teži se potpunoj čistoći proizvoda.

Terranova dijet

U ponudi su suplementi raznih vitamina, minerala i raznih njihovih kombinacija, namenjenih za održavanje zdravlja pojedinih sistema organa i organizma u celosti.

Pogledajte galeriju